Clinica Interservisan Cluj

Clinica Interservisan Cluj

Centrul Medico-Chirurgical  Interservisan
este cel mai mare centru particular din Romania cu un singur proprietar.

Centrul Medico-Chirurgical  Interservisan are contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Cluj pentru furnizari de servicii medicale: analize de laborator, examinari radiologice, mamografii si examinari cu un computer tomograf marca Siemens, fabricat in 2010.Se efectueaza gratuit, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, in limita fondului alocat de CAS Cluj.

Sectia Motilor - nou infiintata dispune de cele mai noi dotari si aparatura de ultima generatie. RMN - General Electric - Generatie 2013-2014, TC (Tomograf Computer) - Siemens - 2013, aparat de radiologie General Electric 2013

 

Policlinica Interservisan

Policlinica Interservisan dispune de aparatura de ultima generatie, iar pacienti nostri beneficieaza de servicii prompte in toate domeniile de mai jos:

Clinica chirurgicala

Urmatoarele analize si examinari radiologice se efectueaza prin Casa de Asigurari Sanatate Cluj: Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare reticulocite**), formulă leucocitară, indici eritrocitari*1), Examen citologic al frotiului sanguin*3), VSH*1), Timp Quick, activitate de protrombină*1), INR*1) (International Normalised Ratio), Fibrinogenemie*1), APTT, Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1), Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1), Anticorpi specifici anti Rh la gravidă *1), Uree serică*1), Acid uric seric*1), Creatinină serică*1), **), Calciu ionic seric*1), Calciu seric total*1), Magneziemie*1), Sideremie*1), Glicemie*1), Colesterol seric total*1), Trigliceride serice*1), HDL colesterol*1), LDL colesterol*1), Proteine totale serice*1), TGO*1), TGP*1), Fosfatază alcalină*1), Gama GT, Bilirubină totală*1), Bilirubină directă*1), Electroforeza proteinelor serice*1), Confirmare TPHA*1), *4), Examen complet de urină (sumar + sediment)*1), Dozare glucoză urinară*1), Dozare proteine urinare*1), ASLO*1), VDRL*1), RPR*1), Factor rheumatoid ,Proteina C reactivă*1), IgA seric, IgE seric, IgM seric, IgG seric, Complement seric C3, Complement seric C4, Depistare Helicobacter Pylori, Testare HIV la gravidă *1), TSH*1), FT4*1), Ag HBs (screening)*2), Anti-HAV IgM*2), Anti HCV*2), FSH, LH, Cortizol, Progesteron, Prolactină, PSA -, free PSA, Cultură*1), Antibiogramă*5), Urocultură*1), Antibiograma*5), Examen coproparazitologic (3 probe)*1), Coprocultură*1), Antibiogramă*5), Examen microscopic, Cultură, Antibiogramă*5), Examen microscopic / proba -pentru examene din secretii uretrale, Examen microscopic / proba -pentru examene din secretii otice, Examen microscopic / proba -pentru examene din secretii nazale, Examen microscopic / proba -pentru examene din secretii conjunctivale, Examen microscopic / proba -pentru examene din secretii puroi, Examen microscopic / proba -asociere de 2 localizari sau multiple dar nu mai mult de 3/ pacient/ trimitere, Cultură -pentru examene din secretii uretrale, Cultură -pentru examene din secretii otice, Cultură -pentru examene din secretii nazale, Cultură -pentru examene din secretii conjunctivale, Cultură -pentru examene din secretii puroi, Cultură -asociere de 2 localizari sau multiple dar nu mai mult de 3/ pacient/ trimitere, Antibiogramă*5) -pentru examene din secretii uretrale, Antibiogramă*5) -pentru examene din secretii otice, Antibiogramă*5) -pentru examene din secretii nazale, Antibiogramă*5) -pentru examene din secretii conjunctivale, Antibiogramă*5) -pentru examene din secretii puroi, Antibiogramă*5) -asociere de 2 localizari sau multiple dar nu mai mult de 3/ pacient/ trimitere, Examen microscopic/frotiu, Cultură, Antibiogramă*5), Ex. radiologic cranian standard 1 incidenţă *1), Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale fetei *1), Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri*1), Radiografie de membre *1), Ex. radiologic centură scapulară*1), Ex. radiologic alte articulaţii fără substanţă de contrast sau funcţionale cu TV*1), Ex. radiologic părţi coloană dorsală*1), Ex. radiologic părţi coloană lombară*1), Ex. radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală*1), Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidenţă*1), Ex. radiologic torace ansamblu 1), Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri / Ex. radiologic torace şi organe toracice *1), Ex. radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast, CT craniu fără substanţă de contrast, CT regiune gât fără substanţă de contrast, CT regiune toracică fără substanţă de contrast, CT abdomen fără substanţă de contrast, CT pelvis fără substanţă de contrast, CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast /segment, CT membre/ membru fără substanţă de contrast, CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast, CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast, CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast, CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos, CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos, CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos /segment, CT membre nativ şi cu substanţă de contrast adm. intravenos-/ membru, CT ureche internă, Uro CT, Angiografie CT membre, Angiografie CT craniu, Angiografie CT regiune cervicală, Angiografie CT abdomen, Angiografie CT pelvis, Angiocoronarografie CT, Colonoscopie virtuală CT, Bronhoscopie virtuală CT,  Mamografie în 2 planuri*1)/ pentru un sân, Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast.

 

Centrul Medico Chirurgical INTERSERVISAN are certificat pentru sistemul de management al calitatii eliberat de TUV Austria conform EN ISO 9001:2008 din data de 24.11.2009.

Laboratorul de analize medicale are certificat de acreditare RENAR - SR EN ISO 15189:2007 din 07.06.2010.

 

Drepturile pacientului

 

Chestionar pacienti